OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí—Pátek
6.30—17.30
Možný víkendový provoz
(minimálně pro 3 děti)

MAIL
uhrnecku@gmail.com

TELEFON
+420 601 187 810

ADRESA
ČSA 13, Milovice 289 24

Fotky a naše zážitky zde - FACEBOOK

Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v Domečku u hrnečku,
reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017025 skončí k 30.6.2022.
Nadále budeme pokračovat se stejným úsilím a chutí jako hlídací centrum pro děti od 3 let:-)

Milé maminky, milí tatínkové,

v lednu 2019 jsme otevřeli v centru Milovic, v blízkosti vlakového nádraží, na adrese ČSA 13 (bleděmodrý dům) soukromou školičku s názvem V domečku u hrnečku, kterou zřizuje z.s. Hrnky s sebou. Náš vzdělávací program kopíruje klasické státní mateřské školky, nemáme žádné konkrétní zaměření (nejsme "lesní školka" aj.). Chceme dát dětem veškerou péči, lásku a pozornost. Rozvíjet jejich potenciál a osobnost.

Naše dětská skupina je určena pro neplenkové děti až do 6 let od pondělí do pátku 6.30–17.30.

Kvalifikované tety/chůvy jsou s dětmi v úzkém kontaktu a každý den postupují podle obsáhlého vzdělávacího programu, který je zaměřen na všechny oblasti vývoje dítěte.

Do našeho Domečku u hrnečku pravidelně docházejí i pedagogové na dopolední bloky viz náš tým.

Budeme s dětmi navštěvovat dětská představení, herničky, výstavy a další zajímavosti.

Naším cílem není jen preferovat jednostrannou aktivitu, nebudeme z vašich dětí vychovávat jen malíře, sportovce, nebo angličtináře… Dotkneme se každé oblasti. Díky osobnímu kontaktu s Vašimi dětmi, budeme postupně přicházet na to, co se právě ony potřebují o našem velkém světě dozvědět. Každé dítě je originální a jedinečné, to není fráze – to je fakt, který nás k tomu motivuje.

!! I S NÁMI SI MŮŽETE SNÍŽIT DAŇ O NÁKLADY VYNALOŽENÉ ZA ŠKOLKOVNÉ !!

„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“
Antoine de Saint-Exupéry


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017025

Projekt Dětská skupina V Domečku u Hrnečku je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dětská skupina je nový typ služby v péči o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě, v naší skupině pro děti od 3 let do 6 let) Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zařízení poskytuje hlídání dětí na pravidelné a dlouhodobé bázi, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku, umožnit tak slaďování rodinného a pracovního života mužů a žen a vytvořit jim rovné podmínky v zaměstnání.